Regiocollega gezocht!

Medewerker Bovenlokaal en Transversaal voor de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

De regio Pajottenland & Zennevallei huisvest een rijke culturele omgeving: 13 cultuur- en gemeenschapscentra en 15 dynamische bibliotheken zetten lokaal de bakens uit, waarbij ook het culturele erfgoed de gemeenten aan elkaar rijgt. Dit is de voedingsbodem van een verbindende en fijnmazige cultuurwerking. Binnen de contouren van het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking willen we een extra dimensie aan de bestaande samenwerkingen toevoegen, om deze op een duurzame manier te verankeren. We zoeken een medewerker (halftijds, B4-5, 1 jaar) die deze samenwerking faciliteert.

Taken 

de medewerker werkt mee aan een verbindend netwerk:

 • Je bent een echte netwerker.
 • Je voelt aan wat belangrijk is voor lokale actoren (gc/cc, bibliotheken, cultuurbeleids- en vrijetijdscoördinatoren, lokale mandatarissen, cultuurverenigingen, …) en ondersteunt hen daarin. Je hebt oog voor de verschillende noden en weet deze op elkaar af te stemmen, vanuit een bovenlokale visie. Je bent een facilitator, een verknoper, een go-between.
 • Je neemt initiatief, bent flexibel en kan zelfstandig werken.
 • Je bent diplomatisch en houdt rekening met ieders belangen. Je werkt volgens het principe van participatief beslissen.
 • Je bent een klankbord voor beleidsmatige, inhoudelijke en strategische keuzes. Je kunt doelen stellen en die ook behalen.
 • Je ondersteunt mee de ontwikkeling van een bovenlokale en transversale visie voor de regionale cc/gc-werking, de regiobibwerking en de erfgoedwerking binnen de Cultuurregio P&Z.
 • Je schrikt niet terug voor administratie: vergaderverslagen, mailings, telefoons.

Concreet zal je (mee)werken aan 3 deelprojecten, waarin we een onmiddellijke publieksimpact van een bovenlokale en transversale werking realiseren en evalueren, alsook bekijken hoe we de verschillende sectoren zichzelf en elkaar kunnen versterken.

 1. een gemeenschappelijk dienstreglement voor de bibliotheken,
 2. een onderzoek naar een meer vraaggestuurde werking voor cultuur- en gemeenschapscentra,
 3. het erfgoedproject Bruegel 2019.

Je wordt hierin ondersteund door de verschillende (sectorale) samenwerkingsverbanden (cc/gc, bibliotheken en erfgoedcel) en hun voorzitters.

De projecten  die jij mee opvolgt vormen ook een concrete voedingsbodem voor de slaagkans van het traject ‘een Bovenlokale en Transversale werking voor cultuur in de regio P/Z’. Dit traject loopt gelijktijdig met jouw opdracht. We ontwikkelen een sterke bovenlokale en transversale cultuurvisie voor de regio, wat uitmondt in een cultuurnota om in te dienen als Intergemeentelijke Samenwerkingsverband voor Cultuur in het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking, oktober 2019. Jij maakt deel uit van de stuurgroep van dit traject.

Voor deze functie verplaats je je geregeld binnen de regio. De standplaats is Castelhof, Molenstraat 102, 1700 Dilbeek (vlakbij station Sint-Martens-Bodegem).

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent minstens in het bezit van een Ervaring is geen must, maar wel een pluspunt. Je bent alleszins bereid om je snel in te werken en snel een netwerk op te bouwen.
 • Je voldoet aan de algemene toelatings-en aanwervingsvoorwaarden.
 • Je slaagt in een selectieprocedure.
 • Kennis van en ervaring met de brede cultuursector, het bibliotheekwezen, cultureel erfgoedwerking en met de regio Pajottenland & Zennevallei zijn pluspunten.

Wij bieden

 • Een afwisselende en uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief en creativiteit binnen een klein team (de projectvereniging Cultuurregio met 5 personeelsleden)
 • Arbeidsovereenkomst met Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei van bepaalde duur (halftijds, 1 jaar) met mogelijkheid tot verlenging.
 • Anciënniteit in de openbare sector wordt volledig in aanmerking genomen, beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt eveneens volledig in aanmerking genomen als die relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld.
 • Verloning volgens barema B4-B5
 • Extralegale voordelen in de vorm van maaltijdcheques (zichtwaarde: € 6,5), gratis- woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie van € 0,22/km en een aantrekkelijke verlofregeling
 • heel veel enthousiaste collega’s ‘in het veld’ (bibliothecarissen, cultuurmedewerkers, …)
 • flexibel werkrooster, glijdende werkuren, occasioneel avond- en weekendwerk

Selectieprocedure

Wanneer er meer dan 15 kandidaten zijn die aan de gevraagde voorwaarden beantwoorden, zal er een voorafgaande preselectie worden gehouden op basis van de gevraagde ervaring.

De eerste vijf kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke proef (op 60 punten, min. 30/60 te behalen), worden opgeroepen voor de mondelinge proef.

Data

 • Deadline inschrijven: uiterlijk op 9 september 2018
 • Preselectie: 10 september 2018
 • Schriftelijke proef: 14 september 2018
 • Mondelinge proef: 19 september 2018
 • Beslissing: 21 september 2018
 • Indiensttreding is voorzien vanaf oktober 2018

Interesse?

Geïnteresseerden stellen hun kandidatuur uiterlijk op 9 september 2018 via e-mail aan info@erfgoedcelpz.be

Uw kandidatuur omvat:

 • het sollicitatieformulier , volledig ingevuld en ondertekend;
 • motivatiebrief en CV als aanvulling op vragenlijst;
 • een afschrift van het gevraagde diploma en eventueel andere relevante diploma’s;
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden op het moment van de indiening van je kandidatuur; wanneer er ongunstige vermeldingen op voorkomen, mag je een schriftelijke toelichting voorleggen.

Bijkomende info

Alle info en achtergronddocumenten vind je op de website van de Cultuurregio: https://www.erfgoedcelpz.be/vacature-medewerker-bovenlokaal-en-transversaal

Voor bijkomende inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Koen Demarsin Coördinator Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei op het nummer 0498/922.844 of via e-mail: koen@erfgoedcelpz.be

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.