Jeugd en gezinnen

 

Een overzicht van onze dienstverlening voor gezinnen en kinderen:

Voorleesmomenten

vl
“Er was eens…”

Eén zaterdagvoormiddag per maand zijn kinderen vanaf 3 jaar welkom in de bib om een uurtje naar leuke verhaaltjes te komen luisteren.

Voor wie? Kinderen worden onderverdeeld in 2 groepjes: enerzijds een groep voor kleuters, anderzijds een groep met kinderen van de lagere school

Wanneer? De edities vinden plaats op: 21 januari – 18 februari – 18 maart – 15 april – 20 mei – 17 juni – niet tijdens de zomervakanie

Hou onze blog en Facebookpagina in de gaten!

Vooraf inschrijven is niet nodig.

Meer info via Maja Cornelis – T 02 451 45 90 – maja.cornelis@ternat.be – ternat@bibliotheek.be

Voor 2-jarigen

2jarigen
Een cadeau van de bib!

Iedere 2-jarige krijgt van de bibliotheek een brief in de bus. Hiermee kan je langskomen en gratis een rugzakje (met een cadeautje erin) komen ophalen. Je kan je dan ook eventueel lid maken van de bibliotheek.

Tatertaal

tatertaal
Een Tatertaal pakket…

Tatertaal is een methode om taal bij baby’s en peuters te stimuleren, voornamelijk voor kinderdagverblijven en onthaalouders. Het werkt via speciaal ontwikkeld educatief en taalstimulerend spelmateriaal: een stoffen ‘Tatertaalhuis’ en bijhorend pakket kinderboekjes.

De pakketten zijn te ontlenen en te reserveren als alle andere materialen van de bib (tot twee keer verlengen). Meer info kan je aan de balie verkrijgen.

Klik hier om de beschikbaarheid van de Tatertaal pakketten te bekijken.

Voorleesrugzakjes

De voorleesrugzakjes…

Voor (groot-)ouders die graag willen voorlezen, maar moeilijk een keuze kunnen maken uit onze collectie, hebben wij kant-en-klare voorleesrugzakjes samengesteld.

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant biedt de bib acht speciaal samengestelde voorleesrugzakjes aan, voor de leeftijden 3 tot 6 jaar en 6 tot 8 jaar.

Een voorleesrugzakje kan gratis uitgeleend worden voor 4 weken (twee maal te verlengen), en telt maar als één item op je lenerskaart!

Klik hier om de beschikbaarheid van de voorleesrugzakjes te bekijken.

Fundels (Prenten- en AVI-boeken)

Voor kinderen van 3 tot 7 jaar zijn Fundels interactieve prentenboeken, met leuke teken-, speel- en doe-activiteiten.

Kinderen van 6 tot 10 jaar kunnen het lezen oefenen (technisch en begrijpend lezen) dankzij een uitgebreide catalogus van AVI-boekjes. Ze zijn digitaal gebundeld en er is een volgsysteem voor leerkrachten en logopedisten.

(Bron: www.fundels.com/nl)

Met je lidmaatschap van de bibliotheek kan je gratis 7 Fundels lenen. Ga aan de slag via het onderstaand instructiefilmpje: