Een bib voor jij en ik, #bibvooriedereen

Je wist het of niet, maar geen enkele gemeente is verplicht om een bib te hebben, althans sinds 2016. Toch blijven tal van bibliotheken nog