Tatertaal

Tatertaal is een methode om taal bij baby’s en peuters te stimuleren, voornamelijk voor kinderdagverblijven en onthaalouders. Het werkt via speciaal ontwikkeld educatief en taalstimulerend spelmateriaal: een stoffen ‘Tatertaalhuis’ en bijhorend pakket kinderboekjes

In de bib beschikken we over 6 paketten. Ze zijn te ontlenen en te reserveren als alle andere materialen van de bib (tot twee keer verlengen). Meer info kan je aan de balie verkrijgen.

Klik hier om de beschikbaarheid van de Tatertaal pakketten te bekijken.

Ieder pakket bestaat uit twee delen:

  • 5 spelprikkels voor baby’s (vooral gericht op het zintuigelijke)
  • 18 spelprikkels of activiteiten voor peuters (bestaat uit zes thema’s met telkens drie sets van activiteiten)

De activiteiten bestaan uit:

  • een liedje, versje of rijmpje dat je doorheen de dag kan inzetten
  • een verdere uitbreiding op de activiteit waarbij je gebruik maakt van dezelfde taal
  • een Tatertip (een taal- of diversiteitstip)